Rabu, 18 September 2013

SERAT DEWA RUCI ( POCUNG)

KADIBYAN ᾹKᾹҀA: SERAT DEWA RUCI ( POCUNG): “Nora loput, rasa pangrasa kang mikut, marang atmanira, supadyatetap ngrenggani, neng swargane kang pranyataadi mulya”. “Awi...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar